Personvernerklæring

Generelt

For oss i Konsistens AS inngår personvernet til dem som gir oss tilgang til personlige opplysninger som en del av verdisettet vårt. Det innebærer innovasjon, engasjement og ansvar – spesielt for dem som besøker nettsidene og bruker appene våre. Denne personvernerklæringen («erklæring») uttrykker hva vi gjør for å oppfylle kravene som stilles i relevante lovverk omkring innsamling, lagring, bruk og deling («behandling») av personopplysninger.

Vi definerer personopplysninger slik: all informasjon som kan brukes til å identifisere deg som person, som f.eks. navnet ditt, adressen, e-post adressen, serienummeret på en enhet, personnummeret ditt og liknende.

Denne erklæringen beskriver hvordan vi behandler de personopplysningene vi får fra deg via nettsiden vår eller apper som eies og drives av Konsistens AS. Erklæringen gjelder kun for personopplysninger som Konsistens AS har samlet online, f.eks. via en nettside, e-post eller et annet nettbasert verktøy eller app, og ikke for offline innsamling.

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen eller tjenestene som Konsistens AS tilbyr her kun er beregnet på voksne og ikke på barn under 16 år. Vi samler ikke bevisst personopplysninger fra personer under 16 år. Alle som gir oss personopplysninger oppgir å være 16 år eller eldre. Hvis du oppdager at barnet ditt har gitt oss personopplysninger uten ditt samtykke, kan du varsle oss slik det beskrives under “Kontakt oss” nedenfor. Hvis vi blir klar over at vi har lagret opplysninger om barn under 16 år, vil vi slette disse opplysningene og barnets profil umiddelbart.

Samtykke til innsamling

Generelt samler og behandler vi personopplysningene dine for å kunne gi deg de tjenestene, produktene og informasjonen du ønsker, gjøre handlinger i sammenheng med avtalen vi har med deg eller på bakgrunn av vår berettigede interesse om f.eks. å forbedre innholdet i produktene og tjenestene og det innholdet vi tilbyr på nettsidene våre, eller til rent administrative formål.

Det kan forekomme at vi i tillegg ber om spesielt samtykke til bruk av opplysningene dine i forbindelse med utsendelse av markedsføringsmateriale eller nyhetsbrev om produkter og tjenester.

Oppdatering av denne erklæringen

Fra tid til annen vil det være nødvendig for oss å oppdatere denne erklæringen. Når det skjer vil vi publisere den oppdaterte versjonen av personvernerklæringen her på denne siden. En oppdatert versjon vil kun gjelde for data som samles inn etter at den er publisert. Vi anbefaler deg å gå inn på denne siden med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert på hvilke forhold som gjelder. Når du fortsetter å bruke tjenestene våre etter at det er publisert endringer i erklæringen, betyr det at du aksepterer endringene.

Hvilke personlige opplysninger samler vi om deg?

De fleste av tjenestene vi tilbyr krever ikke noen form for registrering, så du kan besøke sidene våre eller bruke appene uten å gi fra deg noen personopplysninger. Men noen av tjenestene krever at du registrerer deg og dermed gir opplysninger. Hvilke personopplysninger vi samler avhenger av samhandlingen du har med Konsistens AS og tjenestene du bruker, men generelt dreier det seg om navnet ditt, kontaktopplysninger og informasjon om hvordan du bruker nettsiden eller appen. Vi samler helserelatert informasjon som du gir oss når du svarer på undersøkelser og spørsmål fra oss. Vi kan også motta personopplysninger ved å spore hvordan du benytter deg av tjenestene våre, for eksempel med bruk av informasjonskapsler (se mer om informasjonskapsler (cookies) nedenfor).

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi bruker opplysningene om deg bare på den måten det beskrives i denne erklæringen, for å kunne gi deg tjenestene vi tilbyr, svare på forespørsler, oppfylle de muligheter og krav som finnes i gjeldende lovverk og eventuelt som del av en politietterforskning. Videre kan vi anonymisere eller pseudonymisere og summere data til statistiske formål for å forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr. Hvis du ikke ønsker å gi oss slik informasjon ber vi deg avstå fra å bruke disse funksjonene på nettsidene/appene våre.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Konsistens AS tjener ikke på bruken av personopplysningene dine. Vi bare deler eller formidler brukerdata til datterselskapene våre, bedrifter vi samarbeider med eller andre forretningspartnere vi stoler på for at de skal utføre tjenester på vegne av oss. Dette kan være teknisk støtte, vurdering av brukervennligheten av nettsidene/appene våre, markedsføringstiltak (hvis vi har ditt samtykke) eller andre typer av tjenestelevering. Vi kan også dele personopplysningene dine med reklamenettverk med bruk av informasjonskapsler – forutsatt at vi har din tillatelse. Vi har inngått avtaler med disse bedriftene for å sikre at alle brukerdata behandles i tråd med våre instrukser, denne erklæringen og relevant lovverk.

Vi deler personopplysningene dine bare med partnere og andre utenforstående, inkludert offentlige myndigheter, i den grad det er nødvendig for å gi deg de tjenestene du har bedt om eller godkjent, for å beskytte dine, våre og andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet, opprettholde sikkerheten i tjenestene våre eller dersom gjeldene lovverk krever det av oss.

Vi gjør oppmerksom på at Konsistens AS, offentlige myndigheter, kunder og leverandører som vi eventuelt vil dele opplysningene om deg med, kan være plassert utenfor landets grenser, eventuelt i land som USA, der datavernlovgivningen kan være annerledes enn i ditt land. I så tilfelle sørger vi for tilstrekkelig sikring av personopplysningene dine ved å gjøre bruk av legale virkemidler som f.eks. EUs standardkontrakt.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi har implementert en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene om deg mot uautorisert tilgang, bruk og formidling. Dette er tekniske og organisatoriske tiltak som industrien generelt anser som formålstjenlige, og inkluderer bl.a. tilgangskontroll, passord, kryptering, regelmessige sikkerhetsvurderinger og liknende.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dataene om deg så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål som angis i denne erklæringen, med mindre kortere eller lengre lagringstid kreves eller tillates av relevant lovverk.

Hvordan kan du kontrollere eller slette opplysningene om deg?

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har samlet og kan forlange retting eller sletting av dataene vi eller forretningspartnerne våre lagrer. I tillegg har du rett til å protestere på eller kreve begrensninger i bruken av personopplysningene dine og du kan kontakte et offentlig overvåkningsorgan dersom du mener at vi behandler opplysningene på en måte som ikke er i tråd med gjeldende lover og regler.

Hvis du ønsker å gjøre bruk av disse rettighetene, kan du kontakte oss slik det beskrives under “Kontakt oss” nedenfor. Etter at vi har forvisset oss om din identitet, får du svar på forespørselen innen rimelig tid.

Informasjonskapsler og sporing av bruk

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) – små tekstfiler som legges automatisk på harddisken på computeren din når du går inn på en nettside – og annen tilsvarende analyse-teknologi som f.eks. Google Analytics, direkte eller gjennom våre partnere.

Informasjonskapsler gir oss mulighet til å lagre informasjon, som domenenavnet ditt, provideren, operativsystemet, dato og tidspunkt for besøket, siden du gikk inn på og hva du søkte etter. Vi samler denne typen data for å administrere systemet vårt og å gi rapporter med sammenslått informasjon til egne avdelinger, samarbeidspartnere og/eller leverandører som analyserer nettsiden/appene for oss.

Informasjonen brukes til å lagre dine preferanser og innstillinger, forbedre innholdet på nettsidene/appene våre, la deg registrere deg på nettsider/apper og å samle statistisk materiale for å analysere hvordan siden brukes av de som besøker, så vel som til interne og markedsforsknings-formål.

Du kan selv velge om du godtar informasjonskapsler og frasi deg bruk av Google Analytics. Du kan blokkere informasjonskapsler ved å gjøre endringer i innstillingene i nettleseren din, så informasjonskapsler fra nettsiden ikke kan legges på computeren eller mobilenheten din. Imidlertid er det mulig at du mister noe av funksjonaliteten på nettsiden hvis du velger å avvise noen av funksjonskapslene. Mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker finner du i vår «Cookie Policy» her. or mer informasjon om bruken av informasjonskapsler, anbefaler vi deg nettsiden All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/). I tillegg bruker vi, som de fleste nettsteder, Google Analytics. Google Analytics er en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruker informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi for å analysere kundens bruk av nettsiden og andre tilhørende tjenester. Informasjonen som genereres om hvordan du bruker nettsiden, inkludert IP-adressen din, overføres til Google Analytics og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen til å evaluere hvordan du bruker nettsiden, lage analyser av nettsideaktiviteten, og tilby andre typer tjenester i forbindelse med bruken av nettsiden og internett. Google vil overføre denne informasjonen til tredjemann hvis loven krever det eller denne tredjemann bearbeider informasjonen på oppdrag fra Google. Når du bruker denne nettsiden, samtykker du i at Google behandler personopplysningene dine slik det beskrives i denne erklæringen. Du kan imidlertid frasi deg bruk av Google Analytics. For mer informasjon om Google Analytics, eller for å frasi deg bruk av Google Analytics, kan du klikke her og gå til https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Interaktive funksjoner

På noen av nettsidene/appene våre tilbyr vi interaktive funksjoner, som for eksempel blogger, meldingsvegger eller nyhetsfeeder. Vi gjør oppmerksom på at bidrag til slike funksjoner ses av utenforstående og er verken private eller konfidensielle.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer i forbindelse med denne erklæringen, ønsker tilgang til personopplysningene dine eller vil gjøre bruk av rettighetene du har, ber vi deg kontakte oss på post@konsistens.no

 

Data Protection Statement

General Information

As part of our shared values of innovation, engagement and responsibility, at Konsistens AS, we respect the privacy of all persons who have entrusted us with their personal data, including visitors to our websites, and users of our applications, etc. This Data Protection Statement (“Statement”) sets out the steps we have taken to meet data protection requirements under Swiss, EU and other applicable laws which regulate the collection, storage, use and transfer (“Processing”) of personal data.

We consider this to be Personal Data: any information from which someone can or could find out your identity, such as your name, your address, email address, serial number of a device, social security number, and the like.
This Statement describes the ways in which we Process the Personal Data we obtain from you through a website or application that is owned or operated by Konsistens AS. This Statement applies solely to Personal Data collected by Konsistens AS online, such as through a website, through e-mail and other online tools and applications, but not to offline collection.

Please note that the information or services provided here by Konsistens AS are directed at adults only and not at children under the age of 16. We do not knowingly collect Personal Data from anyone under the age of 16 online. Any person who provides their Personal Data here represents that they are 16 years of age or older. If you learn that your child has provided us with Personal Data without your consent, you may alert us as described in the “How to contact us” section below. If we learn that we have collected any Personal Data from children under the age of 16, we will promptly take steps to delete such information and delete the child’s profile.

Consent to Collection

We generally collect and process your Personal Data to be able to provide you with the services, products and information you request, to perform actions in connection with a contract we have with you, or because of our legitimate interest to conduct certain analyses and statistics, such as to improve our products and services and the content of our websites and applications, and for administrative purposes.

In some instances, we may additionally ask for and will need your specific consent for collecting and using your Personal Data, especially in connection with sending you marketing materials or newsletters regarding our products and services.

Update to this Statement

We may from time to time decide to update this Statement if necessary. In this case, we will post updated versions of this Statement on this page. A revised Statement will apply only to data collected subsequent to its effective date. We encourage you periodically to review this page for the latest information on our privacy practices. Your continued use of our services following the posting of changes to the Statement will mean you accept those changes.

What Personal Data do we collect about you?

Most of our services do not require any form of registration which means that you may visit our sites or use our applications without providing us with any personal information about you. However, some services may require you to register and therefore to provide us with your Personal Data. The types of Personal Data we collect depend on the interactions you have with Konsistens AS and the services you use, but generally may include your name and contact details, and information about your usage of the website or application. We may also collect health-related information about you that you provide by responding to our questions and surveys . We may also receive your Personal Data by tracking how you interact with our services, for example by using cookies (on the use of cookies, see more information below).

How do we use your Personal Data?

We may use your Personal Data only as described in this Statement, to provide you with our services, to respond to your requests and to the extent as otherwise permitted or required by applicable laws, or in support of any legal or criminal investigation. We may further anonymize or pseudonymize and aggregate data collected for statistical purposes to help us improve our products and services. If you do not want to provide us with this information, please do not utilize these features on our websites or applications.

With whom do we share your Personal Data?

Konsistens AS does not make a business out of your Personal Data. We only share, or otherwise disclose, your Personal Data to our subsidiaries, affiliated companies or other trusted business partners providing services on our behalf, such as for technical support, to evaluate the usefulness of our websites and applications, for marketing purposes (if we have your consent), or for other types of service delivery. We further may share your personal data via cookies with advertising networks, to the extent we have your consent. We have contracts in place with these parties to ensure that Personal Data are processed based on our instructions and in compliance with this Statement and any other appropriate confidentiality and security measures.

We only share your Personal Data with these parties and other third parties mentioned above, including governmental authorities, as far as this is necessary to provide any services that you have requested or authorized, to protect your, our, or others’ rights, property or safety, to maintain the security of our services or if we are required to do so because of applicable laws, court or other governmental regulations, or if such disclosure is otherwise necessary in support of any legal or criminal investigation or legal proceeding.

Please note that Konsistens AS affiliates and subsidiaries, as well as authorities, customers and suppliers to whom we may disclose your Personal Data, may be located outside of your country of domicile, potentially including countries such as the United States, whose data protection laws may differ from those in the country in which you are located. In such cases, we will ensure that appropriate safeguards are in place to protect your Personal Data by implementing appropriate legal mechanisms, such as EU Standard Contractual Clauses.

How do we protect your Personal Data?

We have implemented a variety of security measures to protect your Personal Data from unauthorized access, use and disclosure. These follow technical and organizational measures generally accepted as appropriate security standards in the industry, including access controls, password, encryption, regular security assessments, and the like.

How long do we store your Personal Data?

We will store your Personal Data as long as required to fulfill the purposes outlined in this Statement, unless a longer or shorter retention period is required or permitted by applicable law.

How may you access control or delete your Personal Data?

You have the right to know and inquire what Personal Data we hold about you and to request that the correction or deletion of your Personal Data held by us or by a third party with whom we conduct business. In addition, you have the right to object to or to request the restriction of the processing of your Personal Data and you may contact your local data protection authority and file a complaint regarding the processing of your Personal Data.
If you would like to make such a request, please contact us as described in the section “How to contact us” below. After you have provided satisfactory proof of identity, we will respond within a reasonable time.

Cookies and Usage Tracking

We use cookies, small text files that are automatically placed on your computer’s hard drive when you access certain websites, and similar technologies, directly or through third parties, such as web analytics services like Google Analytics.
Cookies allow us to store information, such as your domain name, your internet service provider, your operating system, the date and time of access, the pages you visit or the types of searches you perform. We collect such data, for example, to conduct system administration and report aggregated information to affiliates, business partners and/or vendors who conduct website and application analyses and website performance reviews on our behalf.

We use this information to store your preferences and settings, help improve the contents of our websites or applications, to enable you to register to websites and applications, and to compile aggregated statistics to evaluate visitors’ use of our website or website activity, and for internal and market research purposes.

You have the right to choose whether or not to accept cookies and to opt out of Google Analytics. You can block cookies by changing your browser settings so that cookies from the website cannot be placed on your computer or mobile device. However, please note that if you choose to refuse certain functional cookies, you may not be able to use the full functionality of the website. For further information about the types of cookies we use, please visit our Cookie Policy here. For general information about managing cookies, please go to the All About Cookies website (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/). Also, like most other websites, we use Google Analytics. Google Analytics is a web analytics service provided by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies and similar technologies to analyze how users use the domains and provide other services related to the website and internet use. The information generated about your website usage, including your shortened IP address, is transmitted to Google Analytics and stored on servers in the US. Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile statistical reports on website activity, and to provide other services related to the website and the internet use activity. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. By using this website, you consent to the processing of your Personal Data by Google, as described in this Statement. However, you may also opt-out of Google Analytics. For more information about Google Analytics, or to opt out of Google Analytics, please click here and go to https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Interactive Features

On some of our websites or applications, we offer interactive features, such as blogs, messages board, or newsfeeds. If you make any contributions to such features, please be aware that these contributions may be viewed by others and that these contributions will be neither private nor confidential.

How to contact us

If you have any questions, comments, or concerns about this Statement, or want to request access to your Personal Data or exercise your privacy rights, please contact us on post@konsistens.no